`EN

POP POQ POR POS POT POU POV POW POX PPO
ڎy[WiQj POO PPP